R4-EM - 电子旋转门锁

R4-EM - 电子旋转门锁

R4-EM 易于安装和维修,体现电子门禁的方便性,该小巧的一体化产品所具有的行之有效、耐用型纯金属转动式门锁设计保证安全性。轻松的按压式关闭操作和电子驱动可简化对大量应用功能的运用。可选式微动开关发出有关门锁状态的反馈,延迟性再锁定装置用于让门处于未锁定状态,以有利于手动开启/关闭周期。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Watch Video

R4-EM 因其齿轮箱电机驱动而与通用的电磁线圈所驱动的电子锁大有不同, 凭借更低电力需求、更高载荷功能和更棒的锁定操作体验感。延迟重锁装置有利于使用一体化微动开关,选项进行远程监控时,灵活控制解锁时间。

 • 行之有效的全金属转动式门锁设计实现长久的防暴安全性
 • 小巧型门锁锁套可以减少空间需求,隐藏式保持外部外观的简洁
 • 12-24VDC 操作和 2 条线或 3条线输入选项,用于满足多个输入信号的功能丰富了安装和与全新的或已有的门禁系统整合后实现的功能 支持无线电子钥匙或感应卡、数字键盘、读卡器、生物特征系统所用的设备或计算机/网络控制系统多个位置发出的门禁信号
 • 一体化解决方案和简单的双螺栓固定方式实现低廉安装成本
 • 便捷的机械超驰功能允许在停电时手动释放

可选选项

 • 延迟重锁装置适用于手动释放
 • 有两条线或三条线式连接模式
 • 可选性的内置微动开关
 • 适用于门锁打开/关闭输出信号
 • 提供带有连接器的或不带连接器

行业应用

 • 机动车 – 卡车机箱盖、储存用舱室
 • 计算机
 • 施工设备、工程机械、农场器材
 • 显示器用机柜
 • 电子设备外壳
 • 工业设备
 • 船舶
 • 医用设备
 • 休闲汽车
 • 自助设备
 • 储存柜和运输—公交、卡车、航空航天、轨道交通